Søk 68° Nord-bidraget

Vi vet at frivillige lag og organisasjoner gjør en viktig jobb for å skape levende lokalsamfunn, trivsel og bolyst i vår region. Dette er en jobb vi som lokalbank ønsker å delta i! I mange år har vi gitt penger til allmennyttige formål gjennom det vi nå kaller 68° Nord-bidraget.

Alle frivillige organisasjoner, lag og foreninger på den 68. breddegrad kan søke. 68º Nord-bidraget en ordning hvor vi støtter bredt, slik at mindre beløp deles ut, til mange. Vi har derfor en beløpsgrense på maksimalt 10.000 kroner i støtte. For søknader om større beløp, til større prosjekter, henviser vi til å søke våre sparebankstiftelser.

Søknadsfrist for 2024 kommer.

Kom i gang med søknaden din

Er det noe du lurer på? Se spørsmål og svar.

Er det noe du lurer på?
Se spørsmål og svar.

Sammen om levende lokalsamfunn

Sparebank 68° Nord deler hvert år ut gaver til lag og foreninger. Det er overskudd året før som danner grunnlag for det beløp som settes av til utdeling blant lag og foreninger. Tildeling skjer etter søknad til banken. Gjennom det vi nå kaller 68º Nord-bidraget har vi i mange år delt ut penger til allmennyttige formål. Nå er det kanskje viktigere enn noen gang. Mange som driver innen kultur og idrett har hatt vanskelige tider det siste året. Derfor har vi, i år som i fjor, valgt å åpne for søknader også fra de som ikke er kunder hos oss. Vi vet hvor viktig den jobben som gjøres er for å skape sterke lokalsamfunn. Tusen takk til alle som står side om side med oss i kampen for å skape levende lokalsamfunn!

Nyt resten av dagen din!

Tips dine venner

Hopp rett ned til innholdet