Spørsmål og svar

Faq

Sparebank 68° Nord står bak 68° Nord-bidraget. Som navnet tilsier, holder vi til på den 68. breddegrad. Midlene som deles ut er overskudd fra fra i fjor - som gis tilbake til lokalsamfunnet hvor verdiene er opparbeidet. Derfor gir vi bare støtte til organisasjoner, lag og foreninger på den 68. breddegrad.

Ordningen er ment for organisasjoner, lag og forening som er registrert i frivillighetsregisteret. Enkeltpersoner eller firma som driver for egen vinning kan ikke søke.

Vi støtter allmennyttige formål og ønsker søknader fra organisasjoner, lag og foreninger som er registrert i Frivillighetsregisteret/Enhetsregisteret i Brønnøysund. Vi støtter tiltak som har verdi over tid, som bidrar til et aktivt samfunn og nærmiljø, som er allmennyttig og skaper engasjement og vekst.

Vi gir ikke støtte til ordinær drift.

Vi ønsker at bidraget fra oss skal gå med på å skape merverdi for søker og for lokalsamfunnet og dekker derfor ikke løpende utgifter.

For søknadsbeløp over 10.000 kroner henviser vi til å søke en av våre stiftelser:

Sparebankstiftelsen 68° Nord Harstad

Sparebankstiftelsen 68° Nord Ofoten

Sparebankstiftelsen 68° Nord Lofoten

Ja. Du finner søknadsskjema og den informasjonen du trenger for søke i søknadsportalen

Søknaden skal være inkl. mva.

Det skal være gavebeløpet som du ønsker fra oss. 

Du vil motta svar på søknaden så snart vi har fått behandlet den, og senest 14 dager etter søknadsfristen.

Finner du ikke svar på det du lurer på her, kan du gjerne kontakte oss via e-post.

Faq
Hopp rett ned til innholdet