Nå kan du søke 68º Nord-bidraget!

Nå kan du søke 68º Nord-bidraget!
Share on facebook
Share on linkedin

Visjonen om å skape mer verdi lokalt har alltid stått sterkt hos Sparebank 68º Nord. Derfor deler de årlig ut støtte til frivillige organisasjoner, lag og foreninger som alle gjør en fantastisk jobb med å skape engasjement og vekst i sitt nærmiljø.

 

Trenger ditt korps nye uniformer, eller synger du i et kor som vil ha ny kaffemaskin? Nå kan alle frivillige organisasjoner, lag og foreninger på den 68. breddegrad søke om gaver til allmennyttige formål.

 

Bidrar til et levende lokalsamfunn

Den 68. breddegrad består av mange små og store lokalsamfunn. Her gjør frivillige organisasjoner, lag og foreninger en fantastisk jobb med å skape aktivitet og bolyst. 68º Nord-bidraget er en måte å anerkjenne de flotte tiltakene som er med på å gjøre lokalsamfunnet attraktivt og levende.

 

Banksjef næring, Frank Kulseng, mener bidraget er viktigere nå enn noen gang før:

– Vi vet at frivillige lag og organisasjoner gjør en fantastisk jobb for å skape levende lokalsamfunn. Mange som driver innen kultur og idrett har hatt vanskelige tider det siste året, og støtte er viktigere enn noen gang. Vi har tidligere kalt dette gaver til allmennyttige formål, breddegaver og lokalbidraget. Ved å bytte navn til 68º Nord-bidraget belyser vi at vi er her for hele breddegraden.

 

Allmennyttige formål – hva er det?

Kort fortalt er allmennyttige formål noe som kommer flere til gode i lokalsamfunnet. Det kan for eksempel være turlag, svømmeklubber eller hjelpekorps. Som lokalbank er engasjement og vekst selve grunnlaget for verdiskapning. Overskuddet fra i fjor danner grunnlaget for beløpet som settes av til 68º Nord-bidraget, og tildeling skjer etter søknad.

 

Hvem kan søke?

I fjor ble det åpnet opp for at alle frivillige organisasjoner, lag og foreninger som er registrert i Frivillighetsregisteret/Enhetsregisteret i Brønnøysund og med tilhørighet på den 68. breddegrad kan søke, og ikke bare de som er kunder av banken. Ta testen på nettsiden for å finne ut av om ditt lag eller forening kvalifiserer, og send inn en søknad.

– Ved tildeling vurderer vi om tiltaket har verdi over tid, om det bidrar til et aktivt samfunn og nærmiljø, om det er allmennyttig og skaper engasjement og vekst, utdyper Kulseng.

Send søknad
Send inn søknad. Trenger koret ditt nye notestativ? Eller er du frivillig i hjelpekorps og trenger utstyr til hundene? Alle små og store lag og foreninger, og frivillige organisasjoner kan søke om tildeling av 68º Nord-bidraget.

– Vi gjør dette fordi vi ønsker å være med å bygge lokalsamfunnet vårt, det henger sammen med at vi skal være en bank du kan stole på – nå og i framtiden. Vi vil rette en stor takk til alle som står side om side med oss i kampen for å skape mer verdi lokalt, sier Kulseng.

 

Alle frivillige organisasjoner, lag og foreninger på den 68. breddegrad kan søke om støtte. Man må være registrert i Frivillighetsregisteret/Enhetsregisteret i Brønnøysund. Bankens overskudd fra året før danner grunnlag for det beløp som settes av til 68º Nord-bidraget, og tildeling skjer etter søknad.

 

Send inn en søknad på 68nordbidraget.no innen 13. juni 2021.

<- Tilbake
Skip to content