Om 68° Nord-bidraget

Sparebank 68° Nord deler hvert år ut gaver til lag og foreninger som er kunde i banken. Det er overskudd året før som danner grunnlag for det beløp som settes av til utdeling blant lag og foreninger. Fra og med 2021 har vi kalt denne ordningen 68° Nord-bidraget. Tildeling skjer etter søknad til banken.

I disse tider er det kanskje viktigere enn noen gang. Mange som driver innen kultur og idrett har hatt et vanskelig år, og går en usikker fremtid i møte. Vi vet hvor viktig den jobben de gjør er for å skape sterke lokalsamfunn. Derfor er årets utgave av Lokalbidraget ekstra viktig. I lys av dette har vi nå valgt å åpne for søknader også fra dere som ikke er kunder hos oss.

Våre kunder er alle eiere av banken. Via 68° Nord-bidraget gir vi tilbake til lokalsamfunnet verdier som er opparbeidet av våre kunder. Vi ønsker å stå side om side med de som bidrar aktivt til at breddegraden vår blir et bedre sted å bo og leve på. Det er derfor vi sier “Sammen om levende lokalsamfunn”.

68º Nord-bidraget deles ut bredt, via små beløper til mange. Derfor kan du søke om maksimalt 50 000 kroner. For søknader til større prosjekter kan du søke våre sparebankstiftelser:

Sparebankstiftelsen 68° Nord Lofoten

Sparebankstiftelsen 68° Nord Harstad
Sparebankstiftelsen 68° Nord Ofoten

Sparebank 68° Nords visjon er "Mer verdi lokalt". Visjonen forplikter oss til, hver eneste dag, å jobbe hardt med ett eneste mål for øyet: Å skape et bedre lokalsamfunn for oss som lever og bor her.

Det betyr at vi skal være en attraktiv og lokal finansiell partner for privatpersoner og bedrifter. I tillegg oppfyller vi visjonen gjennom å være støttespiller for kultur, idrett og næringsutvikling, muliggjort gjennom at mange nok velger Sparebank 68° Nord som sin bank.

Midlene kanaliseres gjennom gaver og sponsing, samt utbytte til

Sparebankstiftelsen 68° Nord Lofoten, Sparebankstiftelsen 68° Nord Harstad, og Sparebankstiftelsen 68° Nord Ofoten.

Sparebank 68° Nord er en sparebank som ble til 1. januar 2019 som et resultat av fusjonen mellom Lofoten Sparebank (stiftet 1909) og Harstad Sparebank (stiftet 1926). 1. juli 2020 ble Ofoten Sparebank (stiftet 1899) innfusjonert, og regionen fikk en bank til stede på hele den 68. breddegrad.

Banken har syv kontorer på den 68°breddegrad: Leknes, Svolvær, Sortland, Harstad, Bogen i Ofoten, Narvik og Ballangen.

Om lokalbidraget
Om lokalbidraget
Hopp rett ned til innholdet