Nå kan du søke 68º Nord-bidraget!

Nå kan du søke 68º Nord-bidraget!

Visjonen om å skape mer verdi lokalt har alltid stått sterkt hos Sparebank 68º Nord. Derfor deler de årlig ut støtte til frivillige organisasjoner, lag og foreninger som alle gjør en fantastisk jobb med å skape engasjement og vekst i sitt nærmiljø.   Trenger ditt korps nye uniformer, eller synger du i et kor som […]